top of page

EEN PARTICIPATIEVE EN ADVERTENTIEVRIJE PERIODIEK IN ONZE MOEDERTAAL

ALS ONAFHANKELIJK EN NEUTRAAL ONDERZOEKSMEDIUM

 

Sinds de oprichting in 2015 door Willy en Gerda Vanderzeypen-Vancayzeele zijn er 14 BeNestudium-bundels kunnen verschijnen, met in totaal 117 recent geschreven en nooit eerder gepubliceerde hoofdartikels en talrijke bijlagen. De geïllustreerde periodiek bevat geen reclame of snel verouderende informatie, noch vertalingen.

 

BeNestudium is een open literair project voor lezers die meer willen weten over het westerse cultuurverleden, en daarover in het Nederlands publicerende onderzoekers. Het enige objectief is de productie van de bundels aan een democratische prijs, en tevens een zorgvuldige bewaring van de teksten in meerdere bibliotheken van de drie landen.

 

In dit literaire opzet hebben studie- en leesplezier van de verzorgde teksten in een hedendaags Nederlands de voorrang. Het project plaatst zich in een hedendaagse publicatiecultuur, met een grote behoefte naar betrouwbare en begrijpelijke informatie, zonder hoge betaalmuur en ruimtebenemende reclame.

 

Achter dit literaire project staan geen vereniging, instituut of ideologie. SociuS Edities verzamelt de spontane inzendingen en verzorgt met de steun van meerdere lectoren de editie van de finale tekst. Hiervoor ijvert een geroutineerde redactie, omringd door een los collectief van auteurs met een gedeelde passie voor de vele facetten van de Europese cultuurgeschiedenis.

 

Elke aankoop van een of meerdere nummers is een daadwerkelijke participatie in de continuïteit van het project. Voor de bekendheid is BeNestudium afhankelijk van het doorvertellen door de lezers in eigen kringen en sociale netwerken, van de bij elke verschijning geactualiseerde informatie op de beveiligde website (benestudium.com) en van de consultaties in de bewaarbibliotheken of hun e-portalen.

 

Alle veertien verschenen nummers kan eenieder verkrijgen, digitaal per mail of op papier afgedrukt met hardcover per post, na een kostenloze en veilige bankregeling in eigen land (NL, B, Fr).

 

BeNestudium bundelt recente essays over het interdisciplinaire onderzoek naar het oneindige epos van het westerse denken en handelen. De periodiek positioneert zich bewust tussen A1-publicaties en meer populaire wetenschappelijke tijdschriften. Elk nummer bevat een register van de persoonsnamen.

 

De artikels kenmerken zich door een grondige documentatie, verzorgde bibliografie en intellectueel eerlijke redeneringen. Voor publicisten uit alle generaties vormt dit project een uitnodigend kanaal met internationaal erkende referenties en een stimulerende redactionele begeleiding.

 

De bijdragen vertonen een eigentijdse kritische waardering van de geschreven en archeologische bronnen. Thematisch plukt het tijdschrift uit de brede waaier van zowel het individuele als collectieve denken en handelen op het ‘Groot-Europese’ continent tijdens de drie laatste millenia. Sommige lezers noemen dit ‘grasduinen in onze rijke cultuurgeschiedenis’. De Lage Landen komen vaak en uitgebreid aan bod.

 

Oprechte dank aan eenieder die op diverse wijzen actief en onvoorwaardelijk heeft bijgedragen aan de opmerkelijke duurzaamheid van dit aangename en serene project. Zij zijn warmhartige en ijverige mensen met een ruim perspectief voor een gedeeld kennen en kunnen over de tijdsgrenzen heen. Daarbij horen onmisbaar de participerende lezers, de ambassadeurs en enkele parentale weldoeners.

 

lijst van alle NEDERLANDSE EN BELGISCHE publicisten IN DE 14 verschenen BUNDELS

 

Herman Bonne,  Jan Pieter de Kok,  Philippe Demonty,  Jeroen Deploige, Wilfried Detobel,

Gerda Vancayzeele, Vincent Eeckhout,  Rik Geivers,  Michel Gybels,  Yves Van Buyten,

Annine van der Meer, Willy Vanderzeypen,  Dick van Niekerk, Johan Verweirder, 

Lutgarde Smet,  Bernard Vandeginste,  Gilles Van Buyten

bottom of page