B E N E S T U D I U M         

℮ – journaal over het verleden

van het westerse denken

 

FILOSOFIE - THEOLOGIE - LETTEREN - CULTUURGESCHIEDENIS -

MENTALITEITEN - DENKERS EN ACTEURS

 

RECENTE VERSLAGEN, ESSAYS EN WETENSCHAPPELIJKE STUDIES

_______________________________________________________________________________________________________________              

EEN PARTICIPATIEF EN ADVERTENTIEVRIJ TIJDSCHRIFT

ALS ONAFHANKELIJK EN NEUTRAAL ONDERZOEKSMEDIUM

 

10 nummers gerealiseerd met in totaal 84 hoofdartikels

nimmer elders verschenen, zonder snel verouderende informatie, geen vertalingen.

 

Opgericht in 2015 is BeNestudium een open huis waar in ons westers cultuurverleden geïnteresseerde lezers en daarover publicerende onderzoekers uit de Lage Landen vrij komen en gaan. Het enige objectief is de productie van dit drempelverlagende zesmaandelijkse tijdschrift aan een democratische prijs.

 

In dit opzet hebben studie- en leesplezier van de verzorgde teksten de voorrang. Het project plaatst zich in een hedendaagse publicatiecultuur, met een toenemende vraag naar betrouwbare en begrijpelijke informatie, zonder hoge betaalmuur en zonder ruimtebenemende reclame of een overvloed aan prenten.

 

Achter dit literaire project staan geen vereniging, instituut of ideologie. Een autonome uitgeverij verzamelt en verzorgt de editie met telkens een apart ISBN-nummer. Voor de productie ijvert een redactie en een los collectief van publicisten met een gedeelde passie voor de vele facetten van onze cultuurgeschiedenis. Zij zijn gemotiveerd om recent, origineel en boeiend vakwerk met iedereen in onze Taalunie te delen of te rapporteren.

 

Dit tijdschrift kan slechts voortbestaan door de ‘aankoopvergoeding van de lezer’. Elke aankoop van een of meerdere nummers is een daadwerkelijke participatie met onmiddellijk een gevuld boekdeel in handen. Voor de bekendheid is dit magazine geheel afhankelijk van de eenmalige verschijningsmail en het doorvertellen in eigen kringen.

 

Alle verschenen nummers kan men digitaal per mail of op papier afgedrukt met hardcover per post (of beide) verkrijgen, na een eenvoudige en veilige bankregeling in eigen land (Nederland, België, Frankrijk).

 

Het BeNestudium e-journaal bundelt recente verslagen, essays en artikels over het interdisciplinair onderzoek naar het oneindige epos van het westerse denken. Het positioneert zich tussen A1-publicaties en meer populaire wetenschappelijke tijdschriften. Uniek: in elk nummer staat een register van persoonsnamen !

 

De artikels kenmerken zich door een grondige documentatie, bibliografie en intellectueel eerlijke redeneringen (peer reviewed). Toch is een bepaalde gegrepenheid niet verboden. Het eigen verleden mag de mens immers raken tijdens zijn keuze hoe daarmee om te gaan. De historische sensatie stimuleert ons om na te denken over onze eigen rol in de geschiedenis en over hedendaagse vraagstukken. De verbondenheid met het eigen collectief verleden heeft niet alleen een rustgevend maar ook een socialiserend effect. Voor beginnende publicisten is deze periodiek een extra kanaal met begeleiding en erkende referenties.

 

De bijdragen vertonen een eigentijdse kritische waardering van de geschreven en archeologische bronnen. Thematisch plukt het tijdschrift uit de brede waaier van het individuele en collectieve denken en handelen op het Groot-Europese continent, dit tijdens de drie laatste millenia. Op de achtergrond  dwarrelt steeds de vraag: Waarom denken wij in het Westen zoals we nu denken ? En wat zijn daarvan de vele wortels, takken, enten en vruchten ? Hoe werden allerlei ideeën ontvangen en naar de hand gezet ?

 

Na elk nummer volgt een evaluatie op de kwaliteit en zelfbedruipende haalbaarheid. Tot nu toe kende deze periodiek een warm onthaal bij een heterogeen lezerspubliek en tevens bij eminente bewaarbibliotheken en onderwijzenden in de Lage Landen. Dit avontuur kan slechts onafhankelijk blijven doorgaan zo lang de lezers dat willen, ondertussen toch al vijf jaar.