B E N E S T U D I U M         

℮ – journaal over het verleden

van het westerse denken

 

FILOSOFIE - THEOLOGIE - LETTEREN - CULTUURGESCHIEDENIS -

MENTALITEITEN - DENKERS EN ACTEURS

 

RECENTE VERSLAGEN, ESSAYS EN WETENSCHAPPELIJKE STUDIES

_______________________________________________________________________________________________________________              

EEN PARTICIPATIEF EN ADVERTENTIEVRIJ HALFJAARLIJKS TIJDSCHRIFT

ALS ONAFHANKELIJK EN NEUTRAAL ONDERZOEKSMEDIUM

 

Opgericht in 2015 door SociuS Edities als literair project is BeNestudium uitgegroeid tot een open huis, met een vrij komen en gaan van lezers die geïnteresseerd zijn in ons westers cultuurverleden, en daarover in onze moedertaal publicerende onderzoekers. Het enige objectief is de productie van dit drempelverlagende tijdschrift aan een democratische prijs en de zorgvuldige bewaring van de teksten.

 

In dit literaire opzet hebben studie- en leesplezier van de verzorgde teksten de voorrang. Het project plaatst zich in een hedendaagse publicatiecultuur, met een toenemende vraag naar betrouwbare en begrijpelijke informatie, zonder hoge betaalmuur en zonder ruimtebenemende reclame of een overvloed aan prenten.

 

Achter dit literaire project staan geen vereniging, instituut of ideologie. Een autonome uitgeverij verzamelt en verzorgt de editie. Voor de productie ijvert een redactie en een los collectief van publicisten, met een gedeelde passie voor de vele facetten van onze Europese cultuurgeschiedenis.

 

Elke aankoop van een of meerdere nummers is een daadwerkelijke participatie met onmiddellijk een gevuld boekdeel in handen. Voor de bekendheid is BeNestudium afhankelijk van de eenmalige verschijningsmail, het doorvertellen in eigen kringen en sociale netwerken, en de consultaties in de bewaarbibliotheken in de Lage Landen.

 

Sinds 2015 zijn er 11 BNS-nummers kunnen verschijnen, met in totaal 91 hoofdartikels en vele bijlagen. De essays zijn niet eerder gepubliceerd, zijn geen vertalingen en bevatten geen snel verouderende informatie. Alle elf verschenen nummers kan men digitaal per mail of op papier afgedrukt met hardcover per post verkrijgen (of beide), na een kostenloze en veilige bankregeling in eigen land (Nederland, België, Frankrijk).

 

Het BeNestudium e-journaal bundelt recente essays en artikels over het interdisciplinaire onderzoek naar het oneindige epos van het westerse denken. Het positioneert zich tussen A1-publicaties en meer populaire wetenschappelijke tijdschriften. In elk nummer staat een register van persoonsnamen.

 

De artikels kenmerken zich door een grondige documentatie, bibliografie en intellectueel eerlijke redeneringen (peer reviewed). Toch is een bepaalde gegrepenheid niet verboden. Het eigen verleden mag de mens immers raken tijdens zijn keuze hoe daarmee om te gaan. De historische sensatie stimuleert ons om na te denken over onze eigen rol in de geschiedenis en over hedendaagse vraagstukken. De verbondenheid met het eigen collectief verleden heeft niet alleen een rustgevend maar ook een socialiserend effect. Voor beginnende publicisten is deze periodiek een uitnodigend kanaal met erkende referenties en redactionele begeleiding.

 

De bijdragen vertonen een eigentijdse kritische waardering van de geschreven en archeologische bronnen. Thematisch plukt het tijdschrift uit de brede waaier van het individuele en collectieve denken en handelen op het Groot-Europese continent, tijdens de drie laatste millenia. Op de achtergrond dwarrelt vaak de vraag: Waarom denken wij in het Westen zoals we nu denken ? Wat zijn daarvan de vele wortels, takken, enten en vruchten ? Wie bedacht dat ? Hoe werden allerlei ideeën ontvangen en naar de hand gezet ?

 

Oprechte dank aan eenieder die op diverse wijzen actief en onvoorwaardelijk aan de duurzaamheid van dit aangename en serene project heeft bijgedragen en dat graag wil blijven doen.