top of page

EEN PARTICIPATIEVE EN ADVERTENTIEVRIJE PERIODIEK IN ONZE MOEDERTAAL

ALS ONAFHANKELIJK EN NEUTRAAL ONDERZOEKSMEDIUM

Opgericht in 2015 door SociuS Edities is BeNestudium een open literair huis, met een vrij komen en gaan van lezers die meer willen weten over ons rijk westers cultuurverleden, en daarover in het Nederlands publicerende onderzoekers. Het enige objectief is de productie van dit tijdschrift aan een democratische prijs voor de participerende lezers en de zorgvuldige bewaring van de nieuwe teksten in meerdere bibliotheken.

 

In deze cyclus zijn reeds 13 BNS-bundels kunnen verschijnen, met in totaal 110 nooit eerder gepubliceerde hoofdartikels en vele bijlagen, zonder enige reclame of snel verouderende informatie.

In dit literaire opzet hebben studie- en leesplezier van de verzorgde teksten de voorrang. Het project plaatst zich in een hedendaagse publicatiecultuur, met een behoefte naar betrouwbare en begrijpelijke informatie, zonder hoge betaalmuur en zonder ruimtebenemende reclame of een overvloed aan prenten.

 

Achter dit literaire project staan geen vereniging, instituut of ideologie. De autonome uitgeverij verzamelt de inzendingen en verzorgt de editie. Voor de productie ijvert een redactie en een los collectief van publicisten, met een gedeelde passie voor de vele facetten van onze Europese cultuurgeschiedenis.

 

Elke aankoop van een of meerdere nummers is een daadwerkelijke participatie met onmiddellijk een gevuld boekdeel in handen. Voor de bekendheid is BeNestudium afhankelijk van het doorvertellen door de lezers in eigen kringen en op sociale netwerken, de bij elke verschijning geactualiseerde informatie op de beveiligde website (benestudium.com) en consultaties in bewaarbibliotheken.

 

Alle dertien verschenen nummers kan men digitaal per mail, of op papier afgedrukt met hardcover per post, of beide verkrijgen, na een kostenloze en veilige bankregeling in eigen land (Nederland, België, Frankrijk).

 

Het BeNestudium e-journaal bundelt recente essays over het interdisciplinaire onderzoek naar het oneindige epos van het westerse denken. Het positioneert zich bewust tussen A1-publicaties en meer populaire wetenschappelijke tijdschriften. In elk nummer staat een register van de persoonsnamen.

 

De artikels kenmerken zich door een grondige documentatie, verzorgde bibliografie en intellectueel eerlijke redeneringen (peer reviewed). Voor beginnende publicisten uit alle generaties is deze periodiek een uitnodigend kanaal met internationaal erkende referenties en een redactionele begeleiding.

 

De bijdragen vertonen een eigentijdse kritische waardering van de geschreven en archeologische bronnen. Thematisch plukt het tijdschrift uit de brede waaier van het individuele en collectieve denken en handelen op het Groot-Europese continent, tijdens de drie laatste millenia. Op de achtergrond dwarrelt vaak de vraag: Waarom denken wij in het Westen zoals we nu denken ? Wat zijn daarvan de vele wortels, takken, enten en vruchten ? Wie bedacht dat ? Hoe werden allerlei ideeën ontvangen en naar de hand gezet ?

 

Oprechte dank aan eenieder die op zeer diverse wijzen actief en onvoorwaardelijk heeft bijgedragen aan de opmerkelijke duurzaamheid van dit aangename en serene project, en die dat graag wil blijven doen of ermee beginnen. Varietas delectat.

bottom of page