Afbeeldingen bij e-journaal nr. 1

"Origenes" - Willy Vanderzeypen

"Origenes" - Willy Vanderzeypen

"Origenes" - Willy Vanderzeypen

"Het Hellenisme" - Michel Gybels

"Tanchelm van Zeeland en Antwerpen" - Willy Vanderzeypen

"Tanchelm van Zeeland en Antwerpen" - Willy Vanderzeypen

"Van den Vos Reynaerde" - Gerda Vancayzeele

"Van den Vos Reynaerde" - Gerda Vancayzeele

"Ramon Lull" - Willy Vanderzeypen

"Ramon Lull" - Willy Vanderzeypen

"Ramon Lull" - Willy Vanderzeypen

"Het Concilie van Konstanz" - Dick van Niekerk